Skoči do osrednje vsebine

Delovni obiski vodstva ministrstva v Kopru

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in državni sekretar Zlatko Ratej sta danes, 17. julija 2020, obiskala Probacijsko enoto Koper in izvajalsko organizacijo Center Sonček Elerji, v nadaljevanju pa sta se srečala z vodstvom Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper in z vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kopru.

Probacijska enota Koper deluje v okviru Uprave za probacijo. Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost. Kot je izpostavila ministrica Kozlovič, je osebno naklonjena alternativnim oblikam prestajanja kazni. »Sedaj, ko to pobliže spoznavam, vidim, da je to prava pot.« Med ključnimi izzivi, s katerimi se sooča Uprava za probacijo, je zagotavljanje izvajalskih organizacij. Po dveh letih, odkar deluje Uprava za probacijo, se je izkazalo, da je treba zagotoviti mehanizme, s katerimi lahko nagradijo mentorje, pa tudi morebitne druge oblike, ki bi še bolj pripomogle k temu, da se alternativna oblika izvrševanja kazni izvršujejo kot oblika dela v javno korist. Dejstvo namreč je, da si želimo povečati število izvajalskih organizacij.

Ob tej priložnosti sta ministrica in državni sekretar obiskala tudi eno od izvajalskih organizacij – Center Sonček Elerji, kjer sta ju sprejela direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik in vodja Centra Sonček Elerji Vili Zvonarić. Probacijska enota Koper ima s Centrom Sonček Elerji izjemno dobre izkušnje in sodelovanje. Tako je bilo v Center Sonček Elerij v lanskem letu napotenih šest oseb, letos pa pet.

V nadaljevanju sta ministrica in državni sekretar obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, kjer sta se srečala z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom in vodstvom koprskega zavoda in se seznanila z razmerami v zavodu in kadrovsko sliko. Kot je izpostavila ministrica, koprski zavod svoje delo opravlja zelo dobro, prostorskih težav nimajo.

Obisk v Kopru sta ministrica in državni sekretar zaključila s srečanjem z vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kopru in njeno namestnico Tamaro Pahor. Kot je povedala ministrica, izjemno ceni delo državnih tožilcev, saj gre za funkcijo, ki ščiti človekove pravice in uresničuje varovanje največjih temeljnih vrednot naše družbe. Na današnjem sestanku so se seznanili z nekaterimi odprtimi vprašanji, s katerimi se srečujejo na koprskem tožilstvu, in govorili o možnostih, s katerimi bi lahko še izboljšali sodelovanje vseh akterjev v verigi pravice.

Ob tej priložnosti sta se ministrica in državni sekretar udeležila tudi slovesnosti ob odprtju Upravnega centra Koper.