Skoči do osrednje vsebine

Zaključeno 44. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice

Danes se je zaključilo 44. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP). Na zasedanju, ki je bilo vsebinsko osredotočeno na pravice žensk, so bile predstavljene tri nove pobude in sicer ob 15. obletnici koncepta odgovornosti zaščititi, o prispevku človekovih pravic k doseganju ciljev in podpiranju načel Ustanovne listine OZN ter o osrednji vlogi vlad pri boju proti pandemijam in drugim zdravstvenim krizam.

Poleg novim tematikam se je Slovenija na tem zasedanju v vlogi pogajalke za Evropsko unijo posebej posvetila pravicam žensk, veliko pozornosti pa smo namenili tudi resoluciji o človekovih pravicah in podnebnih spremembah, ki je tokrat naslovila pravice starejših oseb. Slovenija je sodelovala na številnih razpravah, podala je izjave glede uresničevanja pravic v povezavi z zdravim okoljem, problematike nasilja nad otroki, diskriminacije žensk, situacijah v Venezueli in Siriji ter glede nekaterih drugih vprašanj. Vse izjave lahko preberete na tej povezavi

Gre za prvo celovito zasedanje, ki ga je Svet OZN za človekove pravice izpeljal po umiritvi pandemije COVID-19 v evropskem prostoru. Letošnje leto polno izzivov s postopkovnega in vsebinskega vidika Svet OZN za človekove pravice vodi veleposlanica Elisabeth Tichy-Fisslberger, stalna predstavnica Avstrije pri OZN v Ženevi. Slovenija je leta 2018 sklenila svoje drugo članstvo v SČP, a se kljub temu v polni meri angažira v pogajanjih in sodeluje na razpravah, stranskih dogodkih ter v pripravah pobud. Stalna predstavnica Slovenije je tako 1. aprila 2020 pričela enoletni mandat kot ena izmed petih članov Posvetovalne skupine, ki svetuje predsednici pri izbiri nosilcev mandatov posebnih postopkov SČP.