Skoči do osrednje vsebine

41. kontingent Slovenske vojske na misiji Kfor na Kosovu prevzel operativne naloge

V začetku julija je 41. kontingent Slovenske vojske na misiji Kfor na Kosovu začel prevzemati naloge v območju odgovornosti. Znotraj priprav so pripadniki motorizirane čete Sierra opravili usposabljanje na območju delovanja in izpolnili pogoje za končne operativne zmogljivosti. Skupaj s pripadniki partnerskih sil na misiji so urili postopke helikopterske medicinske evakuacije, premika enote za nadzor množic in nemirov po zraku, pirofobije ter zagotavljanja svobode gibanja.

V 41. kontingentu, ki mu poveljuje podpolkovnik Igor Šepec, deluje 250 pripadnikov in pripadnic iz različnih enot Slovenske vojske. Glavnino kontingenta, nastanjeno v vojaški bazi Villaggio Italia pri Peći, predstavlja manevrska četa. V sestavi kontingenta je še šest skupin za povezavo in nadzor, nacionalni podporni element ter skupina vojaške policije. Nekaj pripadnikov delo opravlja tudi v večnacionalnih poveljstvih Kfor.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000. Do leta 2007 so slovenske enote delovale v sestavi sil drugih vojsk, februarja 2007 pa je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v mednarodno operacijo in misijo napotila enoto velikosti bataljona. Takrat je bataljon prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom partnerske vojske, članice Nata. Sočasno je Slovenska vojska na Kosovo napotila še strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje in izvedla več projektov v okviru pomoči lokalnemu prebivalstvu, ki so bili na lokalni ravni odmevni.

Naloge slovenskih vojakov na Kosovu vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.