Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Tomaž Gantar

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Tomaž Gantar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – normativni del, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

3A. Predlog zaključka Posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

4. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Kastelec – Petrinje 22. in 23. aprila 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z namestitvijo repatriiranih oseb in ustanovitvijo doma za priseljevanje, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

6. Predlog pooblastila za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij za družbo GeoFly GmbH, Magdeburg, Poročevalec: mag. Matej Tonin

6A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju kliničnih preskušanj zdravil za uporabo v humani medicini za zdravljenje ali preprečevanje koronavirusne bolezni, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme ali so iz njih sestavljena, in njihovi dobavi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 17. julija 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

9. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem neformalnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje 8. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šolstvo 23. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrski konferenci o učinkovitem boju proti trenutnim migracijskim izzivom na vzhodni Sredozemski poti 22. in 23. julija 2020 na Dunaju, Poročevalec: Aleš Hojs

11. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci Koalicije za Sahel 12. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Poročilo o srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja z državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške Terezijo Gras 29. maja 2020 v Zagrebu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

13. Poročilo o srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja z državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške Terezijo Gras 15. junija 2020 v Zagrebu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z medijskimi kršitvami, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi s posledicami pandemije covid-19 na zabavno industrijo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zdravstveno blagajno, Poročevalec: Tomaž Gantar

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem Univerzitetno kliničnega centra Maribor, Poročevalec: Tomaž Gantar

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z odzivom na aktualna dejanja predsednika vlade Madžarske Viktorja Orbána, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z varnostjo in 5G, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi s kolinami,
Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ustanovitvijo Srednje policijske šole v Tacnu, Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zakonom o amnestiji, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

23. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ničnostjo arbitražne odločbe, Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 42. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega odstavka 44.a člena, četrte alineje drugega odstavka 44.c člena, četrtega in petega odstavka 44.f člena, drugega odstavka 44.i člena in drugega odstavka 44.j člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, Poročevalec: Tomaž Gantar