Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je v petek, 10. julija 2020, potekala svečana prisega in podelitev uradnih izkaznic trem novosprejetim pravosodnim policistom, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in izpite. Pravosodna policistka in policista bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter v zavodu Dob.

Pravosodni policisti so pred generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom podali prisego: "Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine."

Mag. Majcen je pravosodnim policistom čestital za uspešen zaključek usposabljanja in jih zaželel uspešno delo v zavodu, ki ga bodo odslej opravljali s polnimi pooblastili. V pogovoru so se dotaknili pogojev dela v času epidemije, ki je vplivala tudi na potek usposabljanja novosprejetih kandidatov. Predvsem pa je generalni direktor želel prisluhniti pravosodnim policistom ter njihovim pogledom in predlogom glede opravljanja dela v zaporu.

V Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij trenutno zaposlujemo 539 pravosodnih policistov ter 35 pravosodnih policistov – kandidatov, ki jih zaposlujemo za določen čas. V vrste "Poklica, s katerim rasteš!" vabimo tudi nove kandidate.