Skoči do osrednje vsebine

Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro/liter

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 14. julija 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

- za bencine zniža z 0,38513 evra/liter na 0,37987 evra/l oziroma za 0,00526 evra/liter in

- za plinsko olje za pogon zniža z 0,35794 evra/l na 0,34663 evra/l oziroma za 0,01131 evra/liter.

Z znižanjem zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro/liter.