Skoči do osrednje vsebine

Vlada predlaga DZ nova nadzornika SDH

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim za nadzornika SDH predlaga Boža Emeršiča in Ivana Simiča. Na Ministrstvo za zdravje pa je razporedila sredstva za plačilo obveznosti do zdravstvene blagajne.

Vlada za nadzornika SDH predlaga Boža Emeršiča in Ivana Simiča

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila predlagati Državnemu zboru, da v nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) za mandatno obdobje petih let imenuje Boža Emeršiča in Ivana Simiča.

Ker dvema članoma nadzornega sveta SDH Damjanu Beliču in Dušku Kosu 16. julija 2020 poteče mandat, je minister za finance mag. Andrej Šircelj skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) sprejel Sklep o imenovanju in nalogah strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta SDH.

Strokovna komisija je 15. aprila 2020 na spletni strani Ministrstva za finance objavila odprti javni poziv za člane nadzornega sveta SDH. Prejela je prijave 22 kandidatov, vendar je lahko ministru Širclju predložila le pet kandidatov, ki so izpolnjevali zakonske pogoje in zadostili smernicam komisije, medtem ko je sklep ministra določal, da mu komisija predloži predlog šestih kandidatov.

Komisija je zato 20. maja 2020 na spletni strani Ministrstva za finance objavila odprti javni poziv za pridobivanje dodatnih kandidatov, na katerega se je prijavilo 17 dodatnih kandidatov.

Strokovna komisija je združila ocene kandidatov iz prvega predloga ministru s kandidati, ki jih je pridobila in ocenila na podlagi dodatnega poziva. Soglasno je oblikovala predlog 6 kandidatov in ga po pridobitvi vseh potrebnih potrdil kandidatov izročila ministru.

Ministrstvo za finance je predlog strokovne komisije skrbno proučilo in odločilo, da vladi predlaga dva kandidata iz predloga strokovne komisije, in sicer Boža Emeršiča in Ivana Simiča. Vlada je predlog ministrstva potrdila.

Člane nadzornega sveta SDH imenuje Državni zbor na predlog vlade. Državni zbor daje soglasje k celotnemu predlogu vlade in ga ne more spreminjati. Član nadzornega sveta SDH je izvoljen za pet let z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada razporedila sredstva za plačilo obveznosti do zdravstvene blagajne

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila razporediti sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 8.258.045,67 evra na Ministrstvo za zdravje. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova 28. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Vir: Ministrstvo za finance