Skoči do osrednje vsebine

Prvi krog usposabljanj za inovativnost v državni upravi je uspešno zaključen!

Na projektu Inovativen.si smo v juniju ponovno zagnali program usposabljanj, ki ga je marca prekinila epidemija, ter tako uspešno zaključili prvi cikel usposabljanj za inovativnost v državni upravi. Pozitivno vzdušje in veliko število udeležencev na vseh usposabljanjih pričajo o tem, da so udeleženci na splošno zadovoljni tako s programom in njegovo vsebino, kot tudi s predavatelji.

Udeleženci na usposabljanju

Udeleženci na usposabljanju

Ponovno so zaživela tudi družbena omrežja projekta, kjer smo naše sledilce karseda ažurno obveščali o vseh aktivnosti. Poleg najav usposabljanj in utrinkov z delavnic, smo naše strani obogatili z video vsebinami, na katerih je zdaj mogoče najti motivacijska sporočila predavateljev, koristne nasvete s področja javnega nastopanja, komunikacijskih veščin ter inovativnih metod dela, vključili pa bomo tudi mnenja zadovoljnih udeležencev.

Ekipa Inovativen.si pred novim izzivom

Po zaključeni epidemiji smo bili postavljeni pred izziv, kako na karseda varen način izvesti naša usposabljanja. Ta namreč zajemajo veliko skupinskega dela in medsebojnega sodelovanja, ki pa v času, ko je virus še prisoten med nami, predstavljajo določeno stopnjo tveganja za vse udeležence.

Ker je pomemben del naših srečanj tudi druženje ter debata in izmenjava dobrih praks med udeleženci, si sprva nismo predstavljali drugačnih možnosti izvedbe kot v živo, s fizično prisotnostjo vseh sodelujočih.

Velik izziv je predstavljalo tudi vprašanje, kako ohranjati interaktivno naravo delavnic v spletnem okolju.

Tudi delavnice lahko potekajo na daljavo

Tako kot večina uslužbencev v državni upravi, smo se tudi pri nas v času epidemije spoznali z delom na daljavo – njegovimi prednostmi in slabostmi.

Ob spoznanju, da se da veliko dela nemoteno opravljati tudi iz domače pisarne in da so lahko sestanki, ki potekajo on-line, enako učinkoviti kot ti, ki potekajo v živo, smo se odločili, da tudi usposabljanja, pri katerih je to mogoče, izvedemo na daljavo.

Večina izvajalcev, s katerimi sodelujemo, je že bila pripravljenih na prilagoditve za on-line okolja, nekateri so si v času epidemije tudi že nabrali bogate izkušnje. Seveda so ostale tudi izjeme, ko prilagoditev programa ni bila mogoča do te mere, da bi se ohranila kakovost usposabljanja, vendar so te v manjšini.

Prednosti in slabosti on-line delavnic

Na podlagi izvedbe več različnih on-line delavnic in udeležbi na panevropskem hackathonu #EuVsVirus lahko z gotovostjo trdimo, da so tudi tovrstna srečanja in sodelovanja na daljavo učinkovita. Ker fizična prisotnost ni pogoj, se z on-line izvedbo omogoči prisotnost vsem, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti prisotni na lokaciji. Prednost predstavlja tudi prihranek na transportu, razbremenitev prometa in navsezadnje prihranek na času.

Z izvedbo on-line usposabljanja se interaktivnost programa lahko ohrani na skoraj isti ravni kot ob fizični izvedbi. Programi oziroma orodja za on-line srečanja namreč nudijo različne funkcije, s katerimi se zagotovi polno izkušnjo sodelovanja in učinkovito večstransko komunikacijo. Omogočajo enostavno deljenje gradiv in tudi skupinsko delo, ki je zelo pogosto uporabljena metoda pri vseh naših usposabljanjih.

Kljub temu smo glede na pogovore z udeleženci zaznali, da jim je ljubša izvedba v fizični obliki. Večina je kot razlog za to navedla pomanjkanje osebnega stika. Prav tako se je izkazalo, da so lahko ljudje bolj zbrani in mentalno prisotni, če so hkrati tudi fizično prisotni, saj se tako izognejo možnosti večopravilnosti.

Soočali pa smo se tudi s tehničnimi težavami, ki so posledica pomanjkanja in zastarelosti strojne opreme in omejitve z dostopom do programske opreme zaradi varnostnih pogojev posameznih institucij.

Pripravlja se novi cikel usposabljanj

Kljub vsem preprekam, s katerimi smo se soočili v zadnjem obdobju, lahko trdimo, da smo bili pri izvajanju programa uspešni in že oblikujemo nov cikel usposabljanj, ki bo predvidoma na sporedu od jeseni 2020 dalje.

Na podlagi našega budnega spremljanja vseh modulov in izvajalcev, smo se odločili nekatera usposabljanja uvrstiti v redni program Upravne akademije, kar pomeni, da ne bodo več del programa Inovativen.si.

Določena usposabljanja smo prepoznali kot obvezna za krepitev inovativnih pristopov in metod, zato smo sklenili uvrstiti jih v prihodnji cikel usposabljanj, program pa bomo tudi osvežili in ga nagradili z novimi moduli, ki bodo pripomogli k razvoju inovativnosti v državni upravi. Več o vsebinah si boste v začetku jeseni prebrali na naših spletnih straneh inovativen.gov.si.