Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1703 Jezero na Občino Brezovica, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog določitve Doma upokojencev Nova Gorica za upravljavca nepremičnin v k. o. 2380 Šturje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

3. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z menjavo direktorja SURS, Poročevalec: Peter Šuhel

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

6. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana Nadzornega sveta družbe Casino Portorož d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

7. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana Nadzornega sveta družbe HIT d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju člana nadzornega sveta družbe Casino Bled d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Lambrechtovega doma Slovenske Konjice, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

12. Predlog sklepa o imenovanju kandidatov Republike Slovenije za člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje 2020 - 2025, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike delovnih in socialnega sodišča, Poročevalec: dr. Božo Predalič