Skoči do osrednje vsebine

OECD pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – ključne ugotovitve

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) se je pri izdelavi celovitega pregleda digitalne uprave v Sloveniji osredotočila na štiri glavne vidike: koordinacija in upravljanje, digitalne spretnosti, razvoj in ponujanje storitev ter upravljanje s podatki. V ključnih ugotovitvah OECD poudarja, da Slovenija na poti razvoja digitalne javne uprave sicer dobro napreduje, izboljšati pa moramo koordinacijo, vizijo in analitični pristop ter potrebujemo močnejše vzvode za usmerjanje digitalne transformacije. Za agilnost in hitro prilagajanje pa je primerjalna prednost Slovenije prav njena majhnost in splošna navdušenost nad digitalizacijo.
Pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – ključne ugotovitve

Naslovnica dokumenta | Avtor: OECD

Pri elektronskih storitvah OECD kot dobro prakso izpostavi portala Gov.si in e-Uprava, katerih vlogo in pomen je potrebno dodatno okrepiti ter izboljšati in poenotiti izkušnjo za končne uporabnike. Nadaljevati moramo z razvojem mobilnih elektronskih identitet ter okrepiti sodelovanje na področju elektronskih storitev med vlado in občinami. Pri upravljanju s podatki imamo dobre tehnične temelje, okrepiti pa je treba strateške in taktične vidike ter državljanom in podjetjem ponuditi možnost za vpogled v uporabo njihovih podatkov

Predstavniki OECD so s pregledom pričeli oktobra 2019. Med študijskim obiskom so izvedli preko 40 sestankov z različnimi deležniki tako iz javne uprave, kot tudi iz zasebnega sektorja, izobraževalnih institucij in nevladnih organizacij. Poleg ugotovitev, pridobljenih na sestankih, so strokovnjaki OECD pri pripravi poročila kot osnovo za izdelavo dokumenta s ključnimi ugotovitvami (Digital Government Review of Slovenia: Leading the digitalisation of the public sector – Key findings) uporabili tudi rezultate izpolnjenih poglobljenih anketnih vprašalnikov (k udeležbi so bile povabljene vse državne institucije), uporabili pa so tudi informacije, podatke in primerjave iz drugih virov.

Ključne ugotovitve iz dokumenta bodo podrobneje, s poglobljenimi analizami, predstavljene v končnem poročilu OECD spomladi 2021. 10. julija 2020 bo v sodelovanju z OECD organiziran tudi poseben webinar, na katerem bodo ugotovitve iz dokumenta predstavljene deležnikom, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju.

V vmesnem času pa te ključne ugotovitve predstavljajo dragoceno podporo digitalni preobrazbi ter izboljšanju učinkovitosti digitalnih javnih storitev za državljane in podjetja. Dokument bo v pomoč pri oblikovanju prihodnjih strateških dokumentov za področje digitalizacije, kar bo pripomoglo k poenotenju smeri razvoja, načrtov in aktivnosti ter jasno opredeljenim ciljem pri nadaljnjem procesu digitalizacije. V skladu z uveljavljeno dobro prakso in OECD priporočili bodo pri oblikovanju tovrstnih dokumentov in akcijskih načrtov k sodelovanju povabljeni tudi vsi relevantni deležniki, ki sestavljajo ekosistem digitalne javne uprave.

Postopek izdelave pregleda digitalne uprave v Sloveniji se bo še nadaljeval. Predvidoma jeseni in pozimi 2020 sta načrtovani še dve tematski delavnici: ena na temo veščin (skills and talents) ter druga na temo storitev in podatkov (service design and data management), kjer bodo tudi aktivno vključeni vsi relevantni deležniki.

Povezava na spletno stran OECD s posnetkom webinarja.