Skoči do osrednje vsebine

Posle prevzel vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za notranje zadeve Severin Pek

Danes je potekala primopredaja poslov med dosedanjim glavnim inšpektorjem za notranje zadeve mag. Mitjo Perkom in novim vršilcem dolžnosti glavnega inšpektorja Severinom Pekom.

Vlada je Severina Peka za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja imenovala s 1. julijem, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 31. decembra letos.

Severin Pek se je po srednji kadetski šoli leta 1983 zaposlil kot policist na Policijski postaji Ljubljana Center, kariero nadaljeval kot vodja varnostnega okoliša na Policijski postaji Maribor in bil od leta 1991 do 2012 kriminalistični inšpektor v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor. Od leta 2012 je bil vodja splošne službe v Javnem zavodu Gasilska brigada Maribor. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik z izkušnjami vodenja in nadzora, inšpekcijskega nadzora in poznavanja korporativnega upravljanja in delovnih procesov v vseh oblikah gospodarskih družb.

Inšpektorat za notranje zadeve je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Opravlja inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem zakonov in podzakonskih aktov na naslednjih področjih: zasebno varovanje, orožje, eksplozivi in pirotehnični izdelki, detektivska dejavnost, varnost in red na smučiščih, tajni podatki in fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi.