Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2020 in odgovor na pobudo oziroma zahtevo za ureditev nadomestila plače v primeru odrejene karantene, Predlagatelj: minister za javno upravo

2. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in razlogi za izpodbijanje revizijskih razkritij k Osnutku revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2019, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Policije in razrešitve naziva glavni policijski svetnik Predlagatelj: minister za notranje zadeve

4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije
Predlagatelj: minister za notranje zadeve