Skoči do osrednje vsebine

Sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za leto 2020 uvaja dodaten ukrep zelena trgatev

Dne 24. 6. 2020 je bila v Uradnem listu št. 90/2020 objavljena sprememba Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki za leto 2020 uvaja dodaten ukrep zelena trgatev.

Upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5.000 kg pridelanega grozdja letnika 2019. Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi, izvedena pa mora biti na celem GERK-u in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje posameznik.

Vlogo se vloži do 30. 6. 2020 po pošti priporočeno na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ali odda v sprejemni pisarni Agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si.

Rok za izvedbo zelene trgatve je do 10. 8. 2020, po tem Agencija izvede še ogled na kraju samem.

Storitev

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja