Skoči do osrednje vsebine

Logistična brigada s slovesnostjo obeležila 18. obletnico delovanja

V sredo, 24. junija, so pripadniki Logistične brigade Slovenske vojske v Slovenski Bistrici obeležili dan enote, ki ga praznujejo 1. julija, ko je bila v Vojašnici Šentvid ustanovljena delovna skupina, ki je postavila temelje za delovanje Poveljstva enot za podporo.

Logistična brigada se je z leti razvila v učinkovito in uspešno logistično organizacijo Slovenske vojske, ki podpira vse njene enote tako doma kot v tujini. V njeni sestavi od leta 2013 delujejo pripadniki 157. in 670. logističnega polka, Vojaške zdravstvene enote ter Inženiringa, ki sodi v poveljstvo LOGBR. Vizija Logistične brigade je biti uspešna, učinkovita, prilagodljiva in prepoznavna vojaška organizacija tako v domovini kot v tujini. Njene pripadnice in pripadniki uresničujejo poslanstvo in naloge z neprekinjenim uveljavljanjem pravil voditeljstva in vojaške etike ter izboljšanjem znanja prav na vseh ravneh. Z informacijsko podprtimi racionalnimi in optimalnimi procesi sledijo razvoju logistike kot to delajo v sodobnih tržnih organizacijah. Ob upoštevanju vojaških standardov, načela sodobne logistike vključujejo v logistično podporo Slovenske vojske.

Prisotne je najprej nagovoril župan Slovenske Bistrice g. Ivan Žagar. Sledil je nagovor poveljnika Logistične brigade polkovnika Franca Kaliča, ki se je pripadnikom brigade zahvalil za veliko energije, časa, strasti, srčnosti in poguma, ki so ga pokazali v zadnjem letu predvsem v času krize Covid in serij vaj Preskok. ''V letu, ko Logistična brigada praznuje svojo polnoletnost, imam 28 let staža v Slovenski vojski. So dnevi, ki so lepi in se z zadovoljstvom vračam domov iz službe, čeprav utrujen. Veliko manj je tistih manj lepih in manj navdihujočih dnevov. Ne glede na vse sem ponosen in hvaležen, da mi je bila v moji karieri dana možnost biti poveljnik najbolj vseslovenske enote v Slovenski vojski in najpomembnejše enote v Slovenski vojski. Pred kratkim se je zaključila serija vaj Preskok na kateri smo na najboljši možni način pokazali svojo vrednost, svoje ambicije in to kakšni želimo biti, ter da smo vredni zaupanja interne javnosti. Pustili smo opažen in pomemben pečat, da smo tisti, ki znamo, zmoremo in si drznemo narediti več, kot bi kdo od nas pričakoval ali zahteval. Lahko rečem, da Logistična brigada v zadnjem času izstopa iz cone vsakodnevne logistične, delavniške, skladiščne, pisarniške in tudi ambulantne rutine. Začela je izkoriščati ves svoj potencial, ki ga gradi iz dneva v dan. Veliko vas je takšnih, ki me navdihujete. Verjamem, da tudi svojo neposredno okolico ter s tem navdihom s seboj vlečete vse ostale. Vsi potrebujemo zmage, kar ne pomeni, da se bomo zadovoljili z doseženimi uspehi ampak bomo iskali možnosti kako postati boljši, odlični in vrhunski. Zmag je več sort in veliko vas je takšnih, ki zmage omogočate samim sebi in drugim okrog vas. Ohranite to in naj ta energija postane tradicija. Brez gojenja tradicije ljudje in enote ne morejo gojiti svoje ambicije,'' je med drugim povedal polkovnik Kalič. ''Dragi borci in borke. Ob dnevu Logistične brigade si želim, da še naprej vztrajno razvijamo vojaško dušo naše enote, zmagovalno miselnost, logistično nepopustljivost, odgovornost, drznost soočanja z izzivi, strokovnost, kooperativnost, predvsem pa tovarištvo in homogene kolektive. Želim vam najlepši in hudo lep dan Logistične brigade, vsem tankistom želim vse najboljše ob dnevu oklepno-mehaniziranih enot in pozitivnega razvoja ter vsem skupaj čestitke ob dnevu državnosti,'' so besede s katerimi je svoj govor zaključil polkovnik Franc Kalič.

Slavnostni govornik je bil prvi poveljnik Logistične brigade g. Milan Obreza, brigadir v pokoju, ki je dejal ''da mi je v čast, da ste me povabili na obeležitev dneva Logistične brigade, dneva oklepno-mehaniziranih enot Slovenske vojske ter dneva državnosti. Počaščen sem, da vas lahko nagovorim kot upokojenec, kar ni običaj na tovrstnih dogodkih. Vedno se rad spomnim dne, ko sem leta 2006 prevzel poveljevanje v takratnem Poveljstvu za podporo, ki se je preoblikovalo v Logistično brigado. Vsak poveljnik, ki vam je poveljeval, je pustil nekakšen pečat in od vsakogar ste odnesli nekaj pozitivnega. Le čestitam vam lahko za odlično opravljeno delo na vaji Preskok 20 ter za vaš prispevek pri premagovanju pandemije. Spoštujmo drug drugega in imejmo radi Slovensko vojsko in Republiko Slovenijo,'' je dejal upokojeni brigadir Milan Obreza.

Na slovesnosti so najzaslužnejšim podelili medalje, plaketo, pohvale in zahvalo Logistične brigade ter razglasili najboljšega podčastnika Logistične brigade za leto 2019. Zlato medaljo Logistične brigade je prejel podpolkovnik Robert Slak, medtem ko je bila za najboljšega podčastnika proglašena višja vodnica Barbara Cerinšek iz Vojaške zdravstvene enote. Z minuto molka so se pripadniki Logistične brigade spomnili tudi vseh preminulih sodelavcev in vojakov na ozemlju naše domovine. Slovesnost sta z recitalom in diatonično harmoniko popestrila nadporočnik David Justin (132. GORP) ter vojak Martin Leva (670. LOGP). 

Razglasili so tudi najboljšega vojaka, podčastnika, častnika, nižjega in višjega vojaškega uslužbenca ter civilne osebe v Logistični brigadi na podlagi izbornih meril za obdobje štirih mesecev, od januarja do aprila 2020. 

Dobitniki priznanj ''naj naj'' za obdobje od januarja do aprila 2020:

  • najboljši vojak je vojak Davor Kardoš, 670. LOGP,
  • najboljši podčastnik je štabna vodnica Ksenija Skok,
  • 157. LOGP,
  • najboljši častnik je stotnik Dejan Gantar, 670. LOGP,
  • najboljši nižji vojaški uslužbenec je vojaški uslužbenec III. r. Janez Šiberle, 157. LOGP,
  • najboljši višji vojaški uslužbenec je vojaška uslužbenka XIV. r. Bernarda Gržina, VZE,
  • najboljša civilna oseba je Gašper Kosmač, VZE. 

Iskrene čestitke dobitnikom priznanj in vsem pripadnikom Logistične brigade ob dnevu enote!

Fotografije: vojaški uslužbenec XI. r. Rajko Petek (OOJ)