Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 5. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1C. Predlog odgovora na sklepe, sprejete na 18. nujni seji Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor javnih financ po obravnavi točke - Predlog priporočil glede vladnega poročanja Državnemu zboru po 12. členu Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

2. Predlog sklepa o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog sprememb št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2020,Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6. Predlog sprememb št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

6A. Vključitev dodatnih projektov v kohezijsko politiko z namenom priprave na predsedovanje Svetu EU, Poročevalec: Zvonko Černač

8. Predlog soglasja k pobudi Občine Lenart za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območjih državnih prostorskih načrtov za avtocesto na odsekih Maribor–Lenart inLenart–Spodnja Senarska, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leto 2019 z revizorjevim poročilom, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-20-0020 Povezovalna kolesarska pot-Solkanski športni park v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/833 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o določitvi ukrepov za ohranjanje in izvrševanje, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 29. junija 2020, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

19. Izhodišča za udeležbo ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na videokonferenci tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije 23. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

20. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs na srečanju ministrov, pristojnih za kohezijsko politiko, držav V4 + Bolgarije, Romunije, Slovenije, Latvije, Litve in Estonije ter predstavnika Hrvaške 25. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo 8. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov pristojnih za vesolje 29. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23. Informacija o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije z Inštitutom Max von Laue - Paul Langevin (ILL), (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z likvidnostno pomočjo slovenskemu gospodarstvu, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novo industrijsko politiko, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odnosom do gozda, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z odstranjevanjem smeti na južni meji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijo drugi tir,Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z NEK 2, Poročevalec: Jernej Vrtovec

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nepravilnostmi v nadzorih tehničnih pregledov, Poročevalec: Jernej Vrtovec

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z delnim odprtjem gostinskih lokalov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s shranjevanjem radioaktivnih odpadkov, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

33. Predlog mnenja o zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič