Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 5. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 – prva obravnava, Poročevalec: mag. Matej Tonin

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje,Poročevalec: Aleš Hojs

3. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin, Poročevalec: Tomaž Gantar

5. Poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0021 Investicije v Nordijski center Planica 2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

7. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez izpolnjevanja pogoja neprekinjenega prebivanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

8. Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za javno upravo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

13. Poročilo o sodelovanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci ministrov za zunanje zadeve držav članic Jadransko-jonske pobude in Strategije EU za Jadransko-jonsko regijo 27. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupni izvedbi enega opazovalnega leta v letu 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

15. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Kraljevine Španije k Memorandumu o soglasju glede sodelovanja v pobudi o združevanju in souporabi zmogljivosti na področju gorskega usposabljanja, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16. Predlog sklepa o potrditvi Projektnega dogovora št. PRJ.CAP.B.845 med Zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Evropsko obrambno agencijo (EDA) o kemičnem, biološkem, radiološkem, jedrskem nadzoru kot storitvi (CBRN SaaS PA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Predlog ugovora Republike Slovenije zoper pridržek Libanona k Mednarodni konvenciji o zatiranju financiranja terorizma, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

19. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na svečanem kosilu voditeljev Brdo-Brijuni procesa 29. junija 2020 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualni mednarodni konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije 30. junija 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar 21. Poročilo o delovnem srečanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja in ministrice za zunanje in evropske zadeve Republike Hrvaške dr. Gordane Grlić Radman 22. maja 2020 na Dragonji-Kaštelu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 63. zasedanju Komisije OZN za droge od 2. do 6. marca 2020 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z razrešitvijo generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, Poročevalec: Peter Šuhel

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanovitvijo strateškega sveta za debirokratizacijo, Poročevalec: Peter Šuhel

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z nadzorom nad spoštovanjem delavskih pravic, pravil varstva pri delu in kazenskega prava s strani podizvajalcev sečnje in spravila lesa ter gojitveno varstvenih del v državnih gozdovih, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovnim delnim zagonom vzgojno-izobraževalnega sistema, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Javnim zavodom RTV Slovenija, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oteženim prehodom državne meje delovnih migrantov, Poročevalec: Aleš Hojs

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimerno komunikacijo vladnih predstavnikov, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s tretjim protikorona paketom, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

32. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

33. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna v zvezi z dodatnimi interventnimi ukrepi za normalizacijo delovanja kulturnega sektorja in organiziranega športa po koncu epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

34. Predlog mnenja glede Zahteve za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 45. člena Zakona o sodnem svetu, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič