Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 5. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu stavbe nekdanje Srednje trgovske šole Kranj v last Mestni občini Kranj, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

2. Predlog sklepa o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnine v k. o. 1495 Toplice, za rekonstrukcijo državne ceste R3-733/5831 Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2616 Podpeč, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve javnega zavoda Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper za upravljavca nepremičnine v k. o. 2605 Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

5. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Goričko za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Goričko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog javnega poziva Vlade Republike Slovenije kandidatom za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

7A. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

8. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Poročevalec: Tomaž Gantar

9. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Tomaž Gantar

10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo, Poročevalec: Tomaž Gantar

10A. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Poročevalec: Tomaž Gantar

10B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Poročevalec: Tomaž Gantar

10C. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za kemikalije, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

10Č. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

12. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve, Poročevalec: Aleš Hojs

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Krško, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13A. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola, Poročevalec: Tomaž Gantar

13B. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta gospodarske družbe Spekter d. o. o., Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13C. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnih članov Sveta javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

14. Predlog imenovanja komisije za preizkus ocene direktorice Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2018 , Poročevalec: Boštjan Koritnik

15. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023, Poročevalec: Aleš Hojs

16. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, Poročevalec: Aleš Hojs

17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij, Poročevalec: Aleš Hojs

18. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti, Poročevalec: mag. Matej Tonin

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

19. Predlog odločbe o prenehanju pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije državne sekretarke na Ministrstvu za kulturo, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti