Skoči do osrednje vsebine

Vlada razporedila sredstva za več namenov

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije za več namenov, in sicer za poravnavo obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in enkratnega solidarnostnega dodatka.

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za finance se razporejajo sredstva v višini 311.886.576,69 evra, in sicer za poravnavo obveznosti Republike Slovenije do ZPIZ iz naslova 28. in 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Poleg tega se na Finančno upravo Republike Slovenije razporejajo sredstva v višini 24.550.000 evrov za izvedbo še enega izplačila mesečnega temeljnega dohodka.

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa se razporejajo sredstva v višini 10.272.000 evrov, in sicer za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka.

Vir: Ministrstvo za finance