Skoči do osrednje vsebine

Podelitev koncesije za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Zgornje Save

Vlada je na 21. redni seji izdala odločbo, s katero se koncesija za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju zgornje Save podeli konzorciju družb NIVO EKO, dejavnost v ekologiji d.o.o., Žalec (vodilni partner) ter HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., Mengeš in EHO PROJEKT, erozija, hudourništvo, okolje d.o.o., Ljubljana.

Vlada je v ponovljenem postopku po izvedenem pregledu in vrednotenju ponudb sprejela enako odločitev, kar je neizbrani ponudnik izpodbijal z revizijo pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. 21. 4. 2020 je Državna revizijska komisija revizijski zahtevek neizbranega ponudnika zavrnila. V skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, postane odločitev o oddaji naročila pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Koncesijska pogodba bo sklenjena za obdobje sedmih let.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-06-18-21-redna-seja-vlade-republike-slovenije/