Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo ter Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o preoblikovanju – IZUM Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Mariboru, Slovenija, v center 2. kategorije pod pokroviteljstvom Unesca in o njegovem delovanju, Poročevalec: dr. Anže Logar

2. Predlog odgovora glede zakonske ureditve ravnanja Državnega sveta Republike Slovenije v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, Poročevalec: mag. Matej Tonin

4A. Predlog uredbe o spominskem znaku »Za požrtvovalnost v boju proti Covid-19«, Poročevalec: dr. Božo Predalič

6. Predlog spremembe Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2019, Poročevalec: Tomaž Gantar

8. Poročilo Inšpekcijskega sveta za leto 2019, Poročevalec: Boštjan Koritnik

9. Predlog dopolnitve odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z nujno zagotovitvijo dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v Goriči vasi, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Predlog soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

11. Predlog soglasja k spremembam Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3340-20-0043 Obnova cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji (EŠD 692) v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

13. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0022 Izobraževanje odraslih 2020-2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

14. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (KPK), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

15. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-344/19 Radiotelevizija Slovenija, Poročevalec: Boštjan Koritnik

15A. Izhodišča za sodelovanje ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem zasedanju obrambnih ministrov EU, ki bo potekalo kot videokonferenca 16. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šolstvo 23. junija 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šolstvo 18. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šport 2. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Poročilo o organizaciji in izvedbi Natove vaje kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2019 (CC19)«, 87000-8/2020Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2019, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

21. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na avdio-video konferenci voditeljev Vzhodnega partnerstva 18. junija 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem 19. junija 2020, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

22A. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Porabju 22. junija 2020 na Madžarskem, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

23. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski narodni skupnosti 17. junija 2020 na Hrvaškem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

24. Poročilo o sodelovanju ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na avdio-video konferenci ministrov za zunanje zadeve držav Zahodnega Balkana in petih držav EU 19. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na Mednarodni donatorski konferenci za solidarnost z venezuelskimi migranti in begunci v regiji, ob soočanju s Covid-19, Madrid/Bruselj 26. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi s prevozi z vladnim letalom Falcon, Poročevalec: mag. Matej Tonin

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z mnenjem Vlade o Predlogu zakona o spremembi Kazenskega zakonika, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Igorja Pečka v zvezi s strokovnimi podlagami za sprejem in sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z objavo in financiranjem strankarskih vsebin preko vladnih kanalov, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik v zvezi s postopnim odpiranjem šol in vrtcev, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z Nacionalnim preiskovalnim uradom, Poročevalec: Aleš Hojs

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ničnostjo arbitražne odločbe, Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podaljšanje rokov za poročanje in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih, zlasti pa na področju kulture, visokega šolstva, izobraževanja in športa, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer