Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 4. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 2494 Košana v last občine Pivka, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine na Mestno občino Ptuj, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine na Občino Radenci, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

4. Predlog izdaje soglasja k prodaji stvarnega premoženja v k. o. 1722 Trnovsko predmestje v lasti Univerze v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

5. Predlog izdaje soglasja k prodaji stvarnega premoženja v lasti Univerze v Ljubljani za projekt Protipoplavne ureditve porečja Gradaščice, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč Velenjskega, Škalskega in Šoštanjskega jezera v k. o. 964 Velenje, k. o. 957 Škale in v k. o. 958 Gaberke, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1393 Studenec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog določitve Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za upravljavca zemljišča v k. o. 1773 Dobrunje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve upravljavca na nepremičninah v upravljanju Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob in Prevzgojnega doma Radeče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

10. Predlog določitve Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij za upravljavca nepremičnin v k. o. 1773 Dobrunje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

11. Predlog določitve Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. Ankaran, k. o. Bertoki in v k. o. Koper, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo kot upravljavca nepremičnin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

13. Predlog Poročila o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih na dan 31. marec 2020 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez znanega upravljavca, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

14. Predlog pooblastila uradni osebi Ministrstva za okolje in prostor za vodenje upravnega postopka iz pristojnosti vlade, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Predlog Informacije o obstoječih delovnih telesih Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Božo Predalič

15A. Predlog odgovora na zaprosilo Zagovornika načela enakosti za posredovanje podatkov v postopku ugotavljanja diskriminacije glede povračila stroškov vpisnine in šolnine v mednarodni šoli za otroka, Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

16. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Inštituta za narodnostna vprašanja, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

19. Predlog soglasja k imenovanju za vršilca dolžnosti direktorja Instituta Jožef Stefan, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

20. Predlog razrešitev in imenovanj predstavnikov ustanovitelja v svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog sklepa o imenovanju članov Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za vesolje, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

24. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: Zvonko Černač

25. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi stalne koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

26. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

28. Predlog imenovanja članov Odbora za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

29. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Logatec, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

31. Predlog sklepa o imenovanju članic in članov Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer