Skoči do osrednje vsebine

Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada je na današnji dopisni seji znižala zneske trošarin, zato se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro/liter.

Vlada spremenila Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 16. junija 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se spreminja trošarina:

- za bencine zniža z 0,43561 evra/liter na 0,41325 evra/l oziroma za 0,02236 evra/liter in

- za plinsko olje za pogon zniža z 0,39956 evra/l na 0,38069 evra/l oziroma za 0,01887 evra/liter.

Z znižanjem zneskov trošarin se cene glavnih dveh energentov ne bodo zvišale in bodo še vedno znašale 1 evro/liter.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo za Casino Larix

Vlada je na današnji dopisni seji z odločbo do 15. 6. 2025 podaljšala koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo gospodarski družbi HIT Larix, v igralnem salonu Casino Larix. Koncesija je bila družbi dodeljena z odločbo vlade 14. junija 2002 in podaljšana z vladnimi odločbami z 9. junija 2005, 10. junija 2010 in 22. aprila 2015. 

Vir: Ministrstvo za finance