Skoči do osrednje vsebine

Slovenija med skupino držav, ki vzpostavljajo Globalno partnerstvo za umetno inteligenco

Globalno partnerstvo za umetno inteligenco je mednarodna pobuda z več deležniki za podporo in usmerjanje odgovorne uporabe in razvoja umetne inteligence, ki bo ob upoštevanju človekovih pravic, vključevanja in raznolikosti spodbujala inovacije in gospodarsko rast.
Globalno partnerstvo za umetno inteligenco

Globalno partnerstvo za umetno inteligenco

Za dosego tega cilja si bo pobuda prizadevala premostiti vrzel med teorijo in prakso s podpiranjem vrhunskih raziskav in uporabnih projektov, pilotnih projektov in poskusov na prednostnih področjih, povezanih z umetno inteligenco.

V sodelovanju s partnerji in mednarodnimi organizacijami bo globalno partnerstvo povezalo vodilne strokovnjake s področja industrije, civilne družbe, vlad in akademskih krogov, ki bodo v delovnih skupinah obravnavali štiri teme: 1) odgovorna umetna inteligenca; 2) upravljanje podatkov; 3) prihodnost dela; in 4) inovacija in komercializacija. V kratkoročnem obdobju bodo strokovnjaki iskali  načine, kako se ob pomoči umetne inteligence bolje odzvati na epidemijo covid-19 in pospešiti okrevanje. V delovnih skupinah bo sodelovalo kar devet slovenskih strokovnjakov s področja umetne inteligence.

Partnerstvo bo imelo sekretariat, ki bo nastanjen na sedežu OECD v Parizu, in dva strokovna centra, v Montrealu in Parizu. Centra bosta administrativno in raziskovalno podpirala praktične projekte, ki jih bodo izvajali ali ocenjevali strokovnjaki delovne skupine iz različnih sektorjev in področij. Centra bosta načrtovala tudi letna plenarna zasedanja strokovne skupine z več deležniki v okviru partnerstva; prvo bo gostila Kanada decembra 2020.

Ustanovne članice partnerstva so: Avstralija, Francija, Indija, Italija, Japonska, Kanada, Mehika, Nemčija, Nova Zelandija, Republika Koreja, Singapur, Slovenija, Združeno kraljestvo, ZDA in Evropska unija. Članice se zavezujejo, da bodo umetno inteligenco razvijale in uporabljale odgovorno, na človeka osredotočeno in v skladu s človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami in skupnimi demokratičnimi vrednotami.