Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 3. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Poročevalec: Tomaž Gantar

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

4. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in UNOPS glede podpore pri dobavi zdravila Avigan, Poročevalec: dr. Anže Logar

5. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 021-06/94-1/2-8 z dne 8. decembra 1994 - izpostave Upravne enote Ljubljana, Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Predlog za sprejem štirih mladoletnih prosilcev za mednarodno zaščito, mlajših od 10 let, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito iz Grčije v Republiko Slovenijo na podlagi delitve bremen med državami članicami Evropske unije, Poročevalec: Aleš Hojs

7. Poročilo o poteku likvidacije in predlog za razdelitev premoženja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni – v likvidaciji, Poročevalec: Tomaž Gantar

9. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MZ, upravne enote, Okrožno sodišče Koper, Okrožno sodišče Ptuj), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9A. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji, Poročevalec: dr. Anže Logar

11. Izhodišča za sodelovanje ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na videokonferenčnem zasedanju obrambnih ministrov Nata 17. in 18. junija 2020, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Poročilo o srečanju ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z ministrom za notranje zadeve Republike Hrvaške Davorjem Božinovićem 16. maja 2020 v Ormožu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nika Prebila v zvezi z izplačilom dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, Poročevalec: Peter Šuhel

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Bojane Mursič v zvezi z dodatnimi ukrepi za zaščito povečanega števila žrtev nasilja nad ženskami in otroki, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dodeljenimi sredstvi za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nudenjem sosedske pomoči Italiji v času epidemije Covid-19, Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s kriznim dodatkom za ranljive skupine - za upravičence otroškega dodatka od prvega do vključno tretjega dohodkovnega razreda, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem RTV naročnine, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

19. Predlog mnenja o pobudi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič