Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 3. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro-javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Brezovo, k. o. Bohinjska Bela, k. o. Grosuplje, k. o. Farna vas, k. o. Domžale in k. o. Brezovica, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Doma starejših občanov Črnomelj za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije kot upravljavca nepremičnin v k. o. 641 Dragučova, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1756 Črnuče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

5A. Predlog soglasja k sklenitvi sodne poravnave v zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Poročevalec: Zvonko Černač

5B. Predlog Informacije o nameravani sklenitvi sodne poravnave s tožnikom, pripadnikom Slovenske vojske, zaradi onemogočenega tedenskega počitka na mednarodni misiji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5C. Predlog soglasja k nameri o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

5Č. Predlog soglasja k nameri o sklenitve sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalec: Aleš Hojs

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delovno uspešnostjo direktorjev javnih zavodov, Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravni enoti Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

8. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem s sedežem v Londonu, Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Poročevalec: dr. Anže Logar

10. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) s sedežem v Londonu, Poročevalec: dr. Anže Logar

11. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Španiji, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kneževini Andori s sedežem v Madridu, Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji s sedežem v Madridu, Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Predlog sklepa o odpoklicu stalne predstavnice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO) s sedežem v Madridu, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Predlog sklepa o razrešitvi vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju, Poročevalec: dr. Anže Logar

16A. Predlog imenovanja preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

16B. Predlog imenovanja preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalec: Jernej Vrtovec

16C. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja in predstavnika uporabnikov v Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

16Č. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju članice Sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16D. Predlog imenovanja predsednika in članov ter nadomestnih članov Komisije Vlade Republike Slovenije za presojanje upravičenosti prevladujočega javnega interesa v zvezi z razkritjem podatkov, ki so določeni kot tajni, Poročevalec: Igor Eršte

16E. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16F. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi ter predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, Poročevalec: Aleš Hojs

16G. Predlog sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, Poročevalec: Boštjan Koritnik

16H. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča, Poročevalec: dr. Anže Logar

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

17. Predlog odločbe o prenehanju pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Predlog odločbe o prenehanju pravice do nadomestila plače po prenehanju funkcije, Poročevalec: Peter Šuhel

19. Predlog odločbe o dodelitvi pravice do nadomestila za ločeno življenje, Poročevalec: mag. Matej Tonin