Skoči do osrednje vsebine

Pravila za prehajanje slovenske meje

Novica je posodobljena 1. julija 2020.

Karantena za prihod iz države na rdečem seznamu

14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam) in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, razen če sodijo med šest izjem (v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7) v 10. členu odloka.

Izjeme veljajo le za:

 • osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) (2. točka 10. člena);
 • osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec (3. točka 10. člena);
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu (4. točka 10. člena);
 • osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu (5. točka 10. člena);
 • osebe z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena) in
 • osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena).

Dodatno za izjemi iz 2. in 7. točke velja, da morajo te osebe ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo

 1. Katar
 2. Bahrajn
 3. Čile
 4. Kuvajt
 5. Peru
 6. Armenija
 7. Džibuti
 8. Oman
 9. Brazilija
 10. Panama
 11. Belorusija
 12. Andora
 13. Singapur
 14. Švedska
 15. Maldivi
 16. Sao Tome in Principe
 17. Združeni arabski emirati
 18. Združene države Amerike
 19. Saudova Arabija
 20. Rusija
 21. Moldavija
 22. Gibraltar
 23. Bolivija
 24. Portoriko
 25. Gabon
 26. Kajmanski otoki
 27. Dominikanska republika
 28. Republika Južna Afrika
 29. Iran
 30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
 31. Severna Makedonija
 32. Bosna in Hercegovina
 33. Srbija
 34. Kosovo
 35. Portugalska
 36. Albanija

Vstop iz države na rumenem seznamu

Če država ni niti na seznamu varnih (t. i. zeleni seznam) niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam), torej je na t. i. rumenem seznamu, lahko državljan Slovenije in tujec s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, če prihaja iz držav članic EU oziroma schengenskega območja, v Slovenijo vstopi brez karantene. Če pa je določena država članica Evropske unije ali schengenskega območja zaradi poslabšanja epidemioloških razmer uvrščena na t. i. rdeči seznam in zanjo veljajo omejitve na podlagi 11. člena tega odloka, se karantena vseeno odredi.

Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če sodi med katerokoli izmed 15 izjem v 10. členu odloka. 

Pri tem izjeme v točkah 1.a, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15, kot so na primer čezmejni tedenski delovni migranti, osebe v gospodarskem prometu, osebe z načrtovanim zdravstvenim pregledom, osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba, osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani, osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, najemniki zemljišč itd., potrebujejo tudi negativni izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vstop iz države na zelenem seznamu

Vlada Republike Slovenije se redno seznanja z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in z Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitvijo kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije, ki ju pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Dovoljeno prehajanje meje tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije, Avstrije, Madžarske in Italije

Na mejnem območju z Avstrijo so določene tri kontrolne točke na cestnih povezavah:

 1. Karavanke – Karawankentunnel,
 2. Ljubelj – Loibltunnel,
 3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),

Državljani Slovenije in Avstrije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Vzpostavljeni sta dve kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko:

 1. Dolga vas – Redics,
 2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),

Državljani Slovenije in Madžarske lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Na mejnem območju z Italijo so vzpostavljene štiri kontrolne točke na cestnih povezavah:

 1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
 2. Fernetiči ‒ Fernetti,
 3. Škofije ‒ Rabuiese,
 4. Krvavi potok ‒ Pesse.

Državljani Slovenije in Italije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško

Vlada Republike Slovenije je 12. junija 2020 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Od 15. junija 2020 tako obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško.

Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.

Iskalnik