Skoči do osrednje vsebine

Pravila za prehajanje slovenske meje

Novica je posodobljena 17. julija 2020.

Karantena za prihod iz države na rdečem seznamu

14-dnevna karantena se odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam) in vsem osebam ne glede na državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav, razen če sodijo med šest izjem (v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7) v 1. odstavku 10. člena odloka.

Izjeme veljajo le za:

 • osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) (2. točka 1. odstavka 10. člena);
 • osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec (3. točka 1. odstavka 10. člena);
 • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu (4. točka 1. odstavka 10. člena);
 • osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu (5. točka 1. odstavka 10. člena);
 • osebe z diplomatskim potnim listom (6. točka 1. odstavka 10. člena) in
 • osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 1. odstavka 10. člena).

Dodatno za izjemi iz 2. in 7. točke velja, da morajo te osebe ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo

 1. Katar
 2. Bahrajn
 3. Čile
 4. Kuvajt
 5. Peru
 6. Armenija
 7. Džibuti
 8. Oman
 9. Brazilija
 10. Panama
 11. Belorusija
 12. Singapur
 13. Švedska
 14. Maldivi
 15. Sao Tome in Principe
 16. Združeni arabski emirati
 17. Združene države Amerike
 18. Saudova Arabija
 19. Rusija
 20. Moldavija
 21. Gibraltar
 22. Bolivija
 23. Portoriko
 24. Gabon
 25. Kajmanski otoki
 26. Dominikanska republika
 27. Republika Južna Afrika
 28. Iran
 29. Severna Makedonija
 30. Srbija
 31. Bosna in Hercegovina
 32. Kosovo
 33. Portugalska
 34. Albanija
 35. Luksemburg
 36. Črna gora
 37. Kitajska
 38. Alžirija
 39. Kazahstan
 40. Honduras
 41. Izrael
 42. Ekvatorialna Gvineja
 43. Zelenortski otoki
 44. Kolumbija
 45. Otoki Turks in Caicos
 46. Azerbajdžan
 47. Irak
 48. Deviški otoki Združenih držav
 49. Kirgizija
 50. Argentina
 51. Sejšeli
 52. Kostarika
 53. Ekvador
 54. Gvatemala
 55. Mehika
 56. Salvador
 57. Esvatini
 58. Surinam

Vstop iz države na rumenem seznamu

Če država ni niti na seznamu varnih (zeleni seznam) niti na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), se šteje, da je na rumenem seznamu (vse države sveta, ki niso uvrščene ne na rdečega ne na zelenega).

Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam), na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z rdečega seznama.

Če je določena država članica Evropske unije ali schengenskega območja zaradi poslabšanja epidemioloških razmer uvrščena na rdeči seznam in zanjo veljajo omejitve na podlagi 11. člena tega odloka, se karantena vseeno odredi.

Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna karantena, razen če sodi med katerokoli izmed 16 izjem v 1. odstavku 10. členu odloka. 

Pri tem izjeme v točkah 1.a, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 in 16 (1. odstavek 10. člena odloka), kot so na primer čezmejni tedenski delovni migranti, osebe v gospodarskem prometu, osebe z načrtovanim zdravstvenim pregledom, osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba, osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani, osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, najemniki zemljišč, osebe z rezervacijo nočitve v Sloveniji, potrebujejo tudi negativni izvid testa na COVID-19, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vstop iz države na zelenem seznamu

Vlada Republike Slovenije se redno seznanja z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in z Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitvijo kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije, ki ju pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

Vročanje odločb o karanteni na meji

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po odloku o prehajanju meje, lahko vstopajo v Slovenijo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:

 • Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško,
 • Pince na meji z Madžarsko in
 • mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).

Ministrstvo za zdravje na kontrolnih točkah zagotovi javne uslužbence za izdajo in vročanje odločb med 6. in 22. uro. Izjema je le mejni prehod Obrežje, kjer bodo ti uslužbenci prisotni 24 ur in bodo odločbe o karanteni vročali neprekinjeno.

Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji, osebi pa se dovoli vstop v državo.

Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi ali v drugih nujnih primerih lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop v Slovenijo. 

Dovoljeno prehajanje meje tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije, Avstrije, Madžarske in Italije

Na mejnem območju z Avstrijo so določene tri kontrolne točke na cestnih povezavah:

 1. Karavanke – Karawankentunnel,
 2. Ljubelj – Loibltunnel,
 3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),

Državljani Slovenije in Avstrije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Vzpostavljeni sta dve kontrolni točki na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko:

 1. Dolga vas – Redics,
 2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút),

Državljani Slovenije in Madžarske lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Na mejnem območju z Italijo so vzpostavljene štiri kontrolne točke na cestnih povezavah:

 1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
 2. Fernetiči ‒ Fernetti,
 3. Škofije ‒ Rabuiese,
 4. Krvavi potok ‒ Pesse.

Državljani Slovenije in Italije lahko državno mejo prestopajo tudi izven teh kontrolnih točk.

Odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško

Vlada Republike Slovenije je 12. junija 2020 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Od 15. junija 2020 tako obratujejo vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško.

Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije.