Skoči do osrednje vsebine

URSZR izvaja aktivnosti za izplačilo dodatka za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog v času epidemije

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je začela izvajati aktivnosti za realizacijo izplačila dodatka, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Aktivnosti uprave se nanašajo na državljane, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije oziroma na prostovoljce, ki so med epidemijo opravljali naloge javne službe za zaščito, reševanje in pomoč.

Državni zbor je 29. maja sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE), ki je bil razglašen 30. maja (Uradni list RS, št. 80/2020), velja pa od 31. maja. V Zakonu je v 8. poglavju o prostovoljnem in nepoklicnem opravljanju nalog v času epidemije v 66. členu določen dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Obdobje upravičenosti se nanaša na čas razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19, in sicer na obdobje od aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (Sklep Poveljnika CZ RS z dne 13. marec) do preklica sklepa o aktiviranju načrta (Sklep Poveljnika CZ RS z dne 28. maja). Obdobje upravičenosti je tako od petka, 13. marca, in sicer od 15. ure do sobote, 30. maja, in sicer do 19. ure.

Upravičenci so:

  • pripadniki Civilne zaščite ali državljani, ki so bili vpoklicani k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči za zajezitev epidemije in
  • prostovoljci, ki so v času epidemije opravljali naloge javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, določene v prvem odstavku 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

URSZR je že začela z aktivnostmi za realizacijo navedenega dodatka, saj izplačilo več tisoč upravičencem zahteva kakovostno pripravo in organizacijo dela, tako v fazah  zbiranja podatkov in dokazil, kot tudi izplačil. URSZR v naslednjih dneh načrtuje srečanja s predstavniki lokalnih skupnosti in javnih reševalnih služb.

Informacije o realizaciji 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 bodo objavljene na spletni strani URSZR in dosegljive pri združenjih lokalnih skupnosti ter vodstvih javnih reševalnih služb.