Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade Republike Slovenije z 19. redne seje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 19. redni seji obravnavala in sprejela naslednje točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 uvaja v celoti elektronski vnos vlog na javne razpise na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev po uredbi. S tem se zmanjšujejo administrativne ovire.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 omogoča sofinanciranje izvedbe ukrepov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi prenamnožene populacije podlubnikov v letu 2019, ter uvaja elektronski vnos vlog na javne razpise na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja za pridobitev sredstev podpore za izvedbo ukrepov, s čimer se zmanjšujejo administrativne ovire.