Skoči do osrednje vsebine

Z mednarodnim sodelovanjem na področju zdravja rastlin zagotavljamo tudi prehransko varnost

Slogan mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 je ''Varujmo rastline, naš vir življenja«. Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC) je pogodba, ki določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave na področju varstva rastlin. Za zagotavljanje zdravih rastlin je zelo pomembna globalna koordinacija na vseh nivojih. Na nacionalnem nivoju je na področju zdravja rastlin osrednji odgovorni organ Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Gozd in gora, logotip mednarodnega leta zdravja rastlin

Mednarodno leto zdravja rastlin | Avtor: MKGP

"Varujmo rastline, naš vir življenja"

Zdrave rastline so bistvenega pomena za trajnostno in donosno pridelavo pridelkov ter oskrbe s hrano, saj le zdrave rastline lahko rastejo in dajejo pridelke ob okoljskih stresih, boleznih, škodljivcih in konkurenci. Zdravje rastlin je ključnega pomena tudi za rastline, ki se uporabljajo za prehrano živali.

Medtem, ko Covid – 19 ogroža zdravje ljudi, bolezni in škodljivci rastlin še naprej ogrožajo  prehransko varnost. Zato kljub trenutnim razmeram ne smemo zapostaviti skrbi za zdravje rastline, saj je preprečevanje vnosa in širjenja bolezni in škodljivcev rastlin veliko učinkovitejše in tudi cenejše, kot njihovo kasnejše izkoreninjanje ali obvladovanje. V teh kritičnih razmerah je tudi varovanje zdravja rastlin ključnega pomena za naše dobro počutje. Pomembnost enotnega delovanja na globalnem nivoju poudarja Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC), ki je ob mednarodnem leto zdravja rastlin 2020 pripravila slogan 'Varujmo rastline, naš vir življenja'.

Mednarodna konvencija o varstvu rastlin (IPPC) je mednarodna pogodba, ki jo je podpisalo več kot 180 držav po svetu in določa okvir in forum za mednarodno sodelovanje, usklajevanje in tehnične izmenjave na področju varstva rastlin, vključno z ustanavljanjem regionalnih organizacij za varstvo rastlin. Na ta način se v okviru Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri OZN (Food and Agriculture Organization, FAO), kjer deluje sekretariat IPPC, zagotavljajo osnovni pogoji za usklajeno in učinkovito ukrepanje za preprečevanje in nadzor vnosa in širjenja rastlinskih bolezni in škodljivcev z mednarodnimi premiki rastlinskega blaga in ljudi.

Za zagotavljanje zdravih rastlin je v teh trenutkih zelo pomembna globalna koordinacija na vseh nivojih, nacionalnem nivoju Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na širšem področju Evropska Komisija, na regionalnem nivoju EPPO in na globalnem nivoju IPPC. Rastline predstavljajo 80% hrane in vir zaslužka polovici človeštva, zato rastlinske bolezni in škodljivci tako posledično ogrožajo zdravje in blaginjo ljudi, še posebno najranljivejših. Tudi z zagotavljanjem zdravih rastlin omogočamo varno trgovino z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in drugimi predmeti. Ob izbruhih v posamezni državi mora mednarodna skupnost delovati odločno in usklajeno. Izmenjava znanja in najboljših praks pomaga pri soočanju z globalnimi krizami in boju proti skupnim nevarnostim, kot je trenutno COVID-19. Sedanji izbruh COVID-19 nam kaže tudi, kako je pomembna previdnost pri potovanjih ljudi in moramo biti pripravljeni na reševanje kakršnih koli izrednih razmer. Zaznavanje problema in karantena sta nepogrešljiva varnostna ukrepa za preprečevanje epidemij pa naj gre za nujne primere za zdravje ljudi, živali ali rastlin.

Prav zaradi velikega pomena globalnega vpliva na problem zdravja rastlin je Slovenija, tudi v tem času, aktivno, preko spletnih povezav, vključena v dogajanja na vseh nivojih.