Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za pravosodje je sprejelo predstavnike Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP)

Dne 2. 6. 2020 sta državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej in generalni direktor Direktorata za civilno pravo Miha Verčko sprejela predstavnike Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij (CINIP).

Tema srečanja je bila predstavitev položaja družbenikov podjetij, ki so bila izbrisana na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Predstavniki CINIP so predstavili svoje videnje in pričakovanja glede aktivnosti države po odločbi Velikega senata Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić v. Slovenija. Predstavili so nove okoliščine, za katere menijo, da terjajo intervencijo države v smeri zaščite in reparacije njihovega položaja. Posredovali so tudi pisna izhodišča s predlogom, da bi se pri Ministrstvu za pravosodje oblikovala skupina strokovnjakov za razrešitev te problematike. Na podlagi opravljene razprave so se udeleženci sestanka strinjali, da zakonodajne aktivnosti, kot so bile storjene v preteklosti, ki bi ponovno posegale v položaj upnikov v teh postopkih, ustavno ne bi bile dopustne. Ministrstvo za pravosodje bo s strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pridobilo podatke, koliko postopkov zoper družbenike izbrisanih družb na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju je še v teku in kolikšno je bilo celotno število teh postopkov in vtoževanih terjatev iz tega naslova ter proučilo nove dokumente oziroma okoliščine, ki so jih predstavniki CINIP podali na skupnem sestanku.