Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s skrbjo za otroke s posebnimi potrebami, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0020 Subvencioniranje priprave učbenikov 2020–2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

4. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MOP, MF, GSV, SURS, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, MZ, MNZ, Policija, Računsko sodišče RS) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

5. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 5. junija 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neuradni videokonferenci ministrov za zdravje 12. junija 2020, Poročevalec: Tomaž Gantar

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 4. junija 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

8. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za mladino, 19. maja 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

9. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z obravnavo in usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami v času epidemije koronavirusa, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prodajnimi galerijami, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

11. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z vodenjem Zavoda RS za transfuzijo (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nadaljevanjem specializacij in opravljanja klinične prakse, Poročevalec: Tomaž Gantar

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z umrljivostjo zaradi radona, Poročevalec: Tomaž Gantar

15. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka študentom zdravstvenih in socialnih programov, Poročevalka: dr. Simona Kustec Lipicer