Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 2. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Bertoki in k. o. Teharje, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1479 Brusnice (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1322 Krško (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 1761 Dol pri Ljubljani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 2079 Šenturška Gora (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog določitve Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za upravljavca nepremičnine v k. o. 659 Tabor (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

6A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

9. Predlog sklepa o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Bakuju, v Republiki Azerbajdžan, Poročevalec: dr. Anže Logar

10. Predlog imenovanja člana Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Poročevalka: dr. Aleksandra Pivec

13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za večletni finančni okvir Evropske unije po letu 2020, Poročevalec: Peter Šuhel