Skoči do osrednje vsebine

Dan reke Save

Leta 2007 je bil 1. junij proglašen za Dan reke Save. Obeležujemo ga štiri države pogodbenice Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu. Poleg Slovenije so to še Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija.

Sava, najdaljša reka v Sloveniji, s svojo prisotnostjo omogoča razvoj gospodarskih aktivnosti in predstavlja družbeno-ekonomski potencial. Njena visoka ekološka vrednost prispeva k boljšemu stanju voda, saj prispeva k večji kakovosti življenja prebivalcev, še zlasti živečih ob reki Savi. Reka omogoča regionalno povezovanje, predstavlja družbeno-ekonomski potencial ter daje pomen čezmejnemu sodelovanju in dogovorom o glavnih oblikah koriščenja in zaščite voda v celotnem porečju reke Save.

Za porečje Save na DRSV skrbijo kar trije Sektorji območij: zgornje, srednje in spodnje Save. Več na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/o-direkciji/urad-za-upravljanje-z-vodami/

Vir: MOP