Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 50. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, predlagatelj: minister za finance

3. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), predlagatelj: minister za finance

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), predlagatelj: minister za finance

5. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MF), predlagatelj: minister za finance

6. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije, predlagatelj: minister za finance