Skoči do osrednje vsebine

Ministrica mag. Kozlovič obiskala Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je danes, 27. maja 2020, v sklopu uradnih srečanj z vsemi deležniki pravosodja obiskala Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Z generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom sta se srečala v prostorih Generalnega urada, na Beethovnovi ulici v Ljubljani.

Mag. Majcen je ministrici ob sprejemu izročil simbolično darilo - unikatni glineni izdelek, ki so ga v okviru delovne terapije izdelali obsojenci iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni ter trak s sloganom poklica pravosodni policist: »Poklic, s katerim rasteš«. V pogovoru ji je predstavil glavne poudarke, vezane na poslanstvo izvrševanja kazni zapora in pripora v zavodih za prestajanje kazni zapora ter na izvrševanje vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom.

Z aktualnim stanjem glede ukrepov na področju preprečevanja okužb s koronavirusom in izhodno strategijo je ministrica že dobro seznanjena, današnji obisk pa je bil priložnost za pogovor o viziji in razvoju zaporskega sistema ter izzivih v prihodnosti.

Ministrica je izrazila podporo aktivnostim, ki potekajo v slovenskih zaporih. Tudi glede nadaljnje promocije poklica pravosodni policist, v kateri bo po svojih močeh sodelovala in poskušala graditi njegovo javno podobo. Hkrati je izrazila namero za nadaljevanje obiskov zavodov za prestajanje kazni zapora, ob katerih bi se seznanila z razmerami na posamezni lokaciji.

Srečanje z generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom

Obisk ministrice mag. Lilijane Kozlovič na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

1 / 2