Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo k članku, objavljenem v Primorskem dnevniku 23. maja 2020

V Slovenski vojski z vso resnostjo obravnavamo vse indice, ki kažejo na morebitne nepravilnosti pri izvajanju dodeljenih nalog. Takoj po objavi članka z naslovom »Stoj, sit down, nato z orožjem meril v glavo«, smo začeli ugotavljati dejstva in okoliščine domnevnega dogodka. V članku ni bil jasno naveden čas in kraj dogodka. Po preverjanju pri avtorju članka, nam je danes sredi dneva sporočil, da se je po navedbi njegovega vira dogodek zgodil 8. maja v bližini vasi Mihele med 10.00 in 11.00. Podatek o času in mikrolokaciji domnevnega incidenta smo pri avtorju dvakrat preverili. Po sedaj zbranih informacijah in poizvedbah, ki smo jih naredili v Slovenski vojski, lahko zagotovimo, da dne 8. 5. 2020, na omenjeni lokaciji domnevnega incidenta ni bilo nobenega pripadnika Slovenske vojske.

V silah Slovenske vojske smo izvedli preverjanje operativnih dnevnikov dne 8. 5. 2020 pri podpori Policiji pri varovanju državne meje. Prav tako smo preverili podatke tudi pri Policiji in na podlagi tega ugotovili, da v omenjenem območju ni bilo izvedenih nalog Slovenske vojske v podporo policiji pri varovanju državne meje. Informacije za dan 8. 5. 2020 potrdila tudi Policija.

Na podlagi sklepa Vlade RS Slovenska vojska neprekinjeno podpira Ministrstvo za notranje zadeve pri reševanju situacije, povezane z nezakonitimi migracijami od oktobra 2015, od februarja 2016 pa podpira Policijo tudi pri varovanju državne meje.

Slovenska vojska dnevno v podporo Policiji pri preprečevanju nezakonitih migracij nameni zmogljivost v velikosti dveh pehotnih čet in posadko helikopterja Bell 206. Do danes je Slovenska vojska pripadnike na te naloge napotila 110.000-krat. Pri delovanju v podporo Policiji pri širšem varovanju državne meje pripadnice in pripadniki SV upoštevajo vse nacionalne predpise, združene v tako imenovana pravila delovanja, s katerimi je seznanjen sleherni pripadnik SV na tovrstni nalogi.

Naloge vezane na Pomoč policiji pri širšem varovanju državne meje pripadniki SV izvajajo:
- na način, da v mešanih patruljah (skupaj s policistom) nudijo asistenco policistu v smislu varovanja postopka, ki ga policist izvaja. Policist izvaja vse postopke z osebami ter daje in odreja zavezujoča navodila. Vojakova naloga je, da varuje sebe in policista med izvajanjem policijskih opravil.
- pripadniki SV izvajajo naloge pomoči policiji pri širšem varovanju državne meje tudi s stacionarnimi in premičnimi opazovalnicami, na katerih pa nalogo izvajajo sami (brez neposredne prisotnosti policista, vendar še vedno pod njihovim vodstvom, saj jim le-ti odrejajo čas in lokacijo opazovanja, stalna pa je tudi koordinacija med njimi preko sredstev zvez). Pri izvajanju nalog, kjer ni neposredne prisotnosti policista, vojaki izvajajo nalogo na način, da obveščajo policijo o zaznanih morebitnih kršitvah vezanih na ilegalne prehode čez državno mejo, nimajo pa pristojnosti zadrževanja oseb.

Na nalogo v pomoč policiji pri širšem varovanju državne meje so lahko napoteni samo pripadniki Slovenske vojske, ki imajo opravljeno posebno usposabljanje za tovrstne naloge.