Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije , predlagatelj: minister za notranje zadeve    Gradivo

2. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020, predlagatelj: minister za zdravje

3. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MZ), predlagatelj: minister za finance

4. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MF), predlagatelj: minister za finance

5. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), predlagatelj: minister za finance

6. Predlog sklepa o uveljavitvi priporočil Evropske komisije o postopkih ugotavljanja skladnosti in nadzora v okviru grožnje COVID-19, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem Visokem donatorskem dogodku za odziv na humanitarno krizo v Jemnu 2. junija 2020, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

8. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na Mednarodni donatorski konferenci za solidarnost z venezuelskimi migranti in begunci v regiji, ob soočanju s COVID-19, Madrid/Bruselj 26. maja 2020, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

9. Izhodišča za avdio video srečanje ministrov za zunanje zadeve držav članic Jadransko-jonske pobude in Strategije EU za Jadransko-jonsko makroregijo 27. maja 2020, predlagatelj: minister za zunanje zadeve

10. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

11. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

12. Predlog odgovora na zaprosilo Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ za predložitev podatkov in pojasnil, povezanih z nabavo zaščitnih sredstev in opreme namenjene obvladovanju tveganj povezanih z virusom COVID-19, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo