Skoči do osrednje vsebine

15. 6. 2020 se izteka rok za oddajo vlog in izjav za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vlagatelje vinogradnike in svetovalce k elektronski oddaji vlog za podporo in izjav o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za elektronsko oddajo vlog in izjav se izteče 15. 6. 2020.

Oddaja vlog in izjav je (v skladu s 7. odstavkom 5. člena in 1. odst. 7. člena Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) možna samo v elektronski obliki. Vloge in izjave, poslane po pošti, bodo zavržene.