Skoči do osrednje vsebine

Pomembni roki in informacije za pridobitev podpore za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

1. 4. 2020 se začne rok za oddajo vloge za pridobitev podpore za prestrukturiranje vinogradov in rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje vinogradov. Rok za oddajo vloge in izjave se izteče 15. 6. 2020.

Vinograd z belim grozdjem

Vinograd

Glavna letošnja novost je, da sta vnos ter oddaja vloge in izjave možna samo elektronsko - preko E-kmetije v aplikaciji "Tržni ukrepi". Vstop v aplikacijo je možen le z varnim elektronskim potrdilom.

  • 1. 4. do 15. 6. 2020 - rok za oddajo novih vlog za podporo za prestrukturiranje vinogradov
  • 1. 4. do 15. 6. 2020 - rok za oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, in sicer za izvedeno prestrukturiranje na podlagi vložene vloge v letih 2018 in 2019.

Agencija bo v marcu pripravila tehnična navodila za e-vnos vlog, ki bodo objavljena v storitvi "Uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin".

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja