Skoči do osrednje vsebine

Sprejem pravosodnih policistov in občana pri ministrici Kozlovič ter generalnem direktorju Majcnu

Na Ministrstvu za pravosodje je danes, 21. maja 2020, potekal sprejem dveh pravosodnih policistov in občana, ki so uspešno posredovali v izrednem dogodku – poskusu pobega zaprte osebe. Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je vsem udeleženim v dogodku, ki se je zgodil 5. maja 2020 v Ljubljani, podelila pohvale.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da so se lahko vsi, ki so posredovali v izrednem dogodku, udeležili sprejema in se jim zahvalil za pogumno dejanje. Na kratko je povzel dogodek, ki se je zgodil med spremstvom zaprte osebe iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Okrajno sodišče v Ljubljani. Pravosodna policista sta pripornika s pomočjo občana zaustavila, ga obvladala s strokovnim prijemom ter ga privedla nazaj pred stavbo sodišča v centru Ljubljane.

Pravosodnima policistoma Andreju Omerzi in Jožetu Gorcu je izrekel pohvalo za strokovno in zakonito postopanje, občanu Jaki Zalazniku pa za pogumno odločitev, da posreduje. Njegov prispevek je bil zelo pomemben za dober razplet dogodka. Dejal je, da smo v dogodku znova dobili potrditev, da je delo pravosodnega policista dinamično ter da se z njim uresničuje poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij: skrb za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije. To je »Poklic, s katerim rasteš«. Podpora javnosti pri odgovornem delu pravosodnega policista pa je prav tako pomembna, da so lahko zapori prepoznani po svoji pozitivni vlogi v družbi. »Vesel sem, da lahko danes govorimo o pozitivnem dogodku v slovenskih zaporih, ki jih ni malo. Trudimo se, da niso spregledani. Tudi današnje srečanje je morda delček v mozaiku spreminjanja stereotipnih predstav o zaporih v javnosti.«

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je v svojem osebnem imenu in v imenu celotnega Ministrstva za pravosodje zahvalila za izjemno dejanje – preprečitev poskusa pobega zaprte osebe v začetku meseca. Izrazila je zadovoljstvo, da imamo v svoji sredini strokovne in predane sodelavce, ki so dobro izurjeni tudi za takšne nepredvidljive dogodke. »S svojim vsakodnevnim požrtvovalnim delom nedvomno oblikujete močne temelje naše organizacije in pomembno prispevate h krepitvi ugleda naše institucije in poklica pravosodnega policista v javnosti.«

Pri tem je posebej poudarila tudi pomen vloge gospoda Zalaznika v tem dogodku. »Nesebičnost in pripravljenost, da v trenutku pomagate pravosodnima policistoma, sta pomembno prispevali k pozitivnemu razpletu tega dogodka. Še več. Vaša spontana predanost in odločno dejanje je lahko vzor vsem nam, saj nam pomaga ohranjati zavedanje, da smo vsi del skupnosti in da lahko vsak od nas pripomore k še večjemu občutku varnosti. Vaša dejanja so nam za zgled in ponosni smo na vas. Za vašo požrtvovalnost in nesebičnost vsem izrekam iskreno zahvalo.«

Izkušnje in vtise o dogodku so po uvodnem nagovoru in v prijetnem vzdušju delili tudi prejemniki pohval.