Skoči do osrednje vsebine

Konzultacije in strokovni izpiti na področju varstva arhivskega gradiva

Konzultacije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva bodo potekale 2. junija 2020. Udeležijo se jih lahko kandidati, katerih pripravništvo/usposabljanje se končuje in želijo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita v spomladanskem izpitnem roku 2020. Ta je razpisan 16. junija 2020.

Konzultacije in strokovni izpiti bodo potekale v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Razpis konzultacij in spomladanskega izpitnega roka za opravljanje strokovnega izpita na področju varstva arhivskega gradiva

Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva obvešča, da bodo konzultacije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva 2. junija 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Spomladanski izpitni rok za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva je razpisan 16. junija 2020 v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Konzultacij se lahko udeležijo kandidati za opravljanje strokovnega izpita na področju varstva arhivskega gradiva, katerih pripravništvo/usposabljanje se končuje in želijo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita v spomladanskem izpitnem roku 2020.

Kandidati za opravljanje izpita, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 3., 4., 6. in 7. člena Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/17) Arhivu Republike Slovenije pošljejo pisno prijavo in dokumentacijo (3. odstavek 10. člena Pravilnika) najpozneje 3. junija 2020 do 24.00.