Skoči do osrednje vsebine

47. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi oziroma omejitve uporabljajo še naprej.

Vlada podaljšala ukrepe iz odloka o začasni omejitvi zbiranja

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti omejitev iz Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji in odločila, da se ti ukrepi oziroma omejitve uporabljajo še naprej. Vlada bo o tem obvestila Državni zbor in javnost.

Na podlagi 5. člena odloka vlada vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovne ocene odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. Strokovna skupina bo nadaljnje sproščanje omejitev predlagala glede na epidemiološke podatke za bolezen COVID-19 v Sloveniji in tuje primerljive prakse.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada razporedila proračunska sredstva

Vlada je na podlagi 39. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Ministrstvu za zdravje razporedila sredstva iz splošne proračunske rezervacije v višini 7.372.057,91 evra, za namen plačila obveznosti Republike Slovenije Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki jo določa iz 28. člena ZIUZEOP. Plačilo obveznosti iz državnega proračuna se izvrši deseti dan po prejemu zahtevka za plačilo obveznosti.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada imenovala v.d. generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji odločila, da se dr. Bojan Nastav razreši s položaja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer z dnem 22. 5. 2020. Obenem je Vlada Republike Slovenije za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije z dnem 23. 5. 2020 imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 22. 11. 2020.

Tomaž Smrekar je univerzitetni diplomirani psiholog, strokovnjak na področju statistik in obdelave podatkov. V letu 2002 je bil vodja popisa prebivalstva, ki je prvič metodološko uskladil popis na terenu z devetimi zbirkami administrativnih in statističnih podatkov. Vodil je vzpostavitev sistema, ki je raziskovalcem omogočil dostop do mikropodatkov in zagotovil potrebne ukrepe za zagotovitev statistične zaupnosti. Vodil je pripravo in izvedbo informacijske varnosti na SURS, prav tako je vodil revizijo statističnih poročil, ki jih pripravlja SURS, v smer uporabniške prijaznosti.

V zadnjih letih je deloval tudi v tujini, kjer je bil strokovni preglednik Evropskega statističnega sistema, pri čemer je pregledoval državne statistične sisteme v Latviji, Litvi, Luksemburgu, na Cipru in na Nizozemskem, kot samostojni strokovnjak za posredovanje statističnih podatkov pa je ocenjeval in pripravljal akcijski načrt v statističnem sistemu Laosa ter poskrbel tudi za izvedbo usposabljanja zaposlenih v statističnem sistemu Laosa.

Vir: Kabinet predsednika vlade