Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

1.1. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2. Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID - 19 – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2.1. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

3. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MF), Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog mnenja o Predlogu za začasno zadržanje izvrševanja četrtega odstavka 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Predlagatelj: minister za finance

5. Izhodišča za udeležbo ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na sestanku tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije na videokonferenci 25. maja 2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

6. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

8. Predlog imenovanja in razrešitve članov Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

9. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

10. Predlog imenovanja kontaktnega ministra in nacionalnega koordinatorja za pobudo Tri morja, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

Iskalnik