Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 8. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2019, Predlagateljica: ministrica za pravosodje

2. Letno poročilo Varuha športnikovih pravic za leto 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

3. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 16600-2/2020/4 z dne 31. 3. 2020 – nujna zagotovitev sredstev Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo za dobavo in plačilo reagentov za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2 (COVID-19) za prebivalce Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za zdravje

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 1711-20-0010 Twinning Srbija – Upravljanje migracij in azila v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

5. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MIZŠ), Predlagatelj: minister za finance

6. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (MZZ, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, MZ, Zdravstveni inšpektorat RS, Urad RS za kemikalije, Uprava RS za varstvo pred sevanji, SAZU, Vrhovno državno tožilstvo RS, okrožna državna tožilstva, Državnotožilski svet, Specializirano državno tožilstvo RS, Državno odvetništvo RS), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na donatorskem dogodku za odziv na pandemijo Covid-19 »Globalni odziv na koronavirus« 4. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

9. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s kombinacijami zavarovanja, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s cenami vrtcev, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s sprostitvijo ukrepov za fakultete in študentske domove, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z migranti, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s številom opravljenih ur zdravstvenega osebja v javnem sektorju v mesecu marcu 2020, Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Roberta Pavšiča v zvezi s prikrivanjem podatkov NIJZ, Predlagatelj: minister za zdravje

15. Predlog odgovora na poslansko pobudo Dušana Šiška v zvezi z letošnjo maturo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Sama Bevka in Matjaža Nemca v zvezi s sproščanjem ukrepov za zajezitev epidemije tudi pri nekaterih dejavnostih s področja kulture, Predlagatelj: minister za kulturo

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z znižanjem prejemkov privilegirancem, Predlagatelj: minister za finance

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z zagotovitvijo ustrezne količine zdravil raziskovalni skupini, Predlagatelj: minister za zdravje

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z zagotavljanjem terapij za otroke in odrasle s posebnimi potrebami v času epidemije, Predlagatelj: minister za zdravje