Skoči do osrednje vsebine

17. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo.

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3)

Vlada je na današnji seji zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo.

Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.


Vlada določila besedilo zakona o poroštvu Slovenije za instrument SURE

Vlada je določila besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19. Instrument SURE bo državam članicam EU zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov, s pomočjo katerih bodo lahko podpirale sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe, potrebne za blaženje posledic epidemije COVID-19.

Evropska komisija je v okviru ukrepov za blažitev posledic epidemije COVID-19 predlagala tudi vzpostavitev 100 milijard evrov težkega solidarnostnega instrumenta SURE, ki bo državam članicam zagotovil posojila v višini do 100 milijard evrov ter s tem podpiral sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe za pomoč pri ohranitvi delovnih mest ter dohodkov zaposlenih. Posojila bodo lahko izkoristile vse države članice, vendar bodo zlasti pomembna za najbolj prizadete države.

Posojila bodo temeljila na poroštvih, ki jih zagotovijo države članice. Ta sistem bo Uniji omogočil, da poveča obseg posojil, ki jih lahko državam članicam zagotovi instrument SURE, in zagotovil, da je pogojna obveznost Unije, ki izhaja iz instrumenta, združljiva z omejitvami proračuna EU. Da bi pristop služil svojemu namenu, morajo države članice Uniji zagotoviti verodostojna in nepreklicna jamstva na vpoklic v skladu s svojimi deleži v skupnem bruto nacionalnem dohodku EU.

Slovenija bo tako skladno s predlaganim zakonom dala Evropski komisiji nepreklicno in brezpogojno poroštvo na prvi poziv za obveznosti držav članic iz naslova posojilnih in poroštvenih pogodb do skupne višine 88,1 milijona evrov glavnic s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški.

Poroštvo bo začelo veljati z uveljavitvijo poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. Poroštvo, izdano po tem zakonu, se ne všteva v kvoto poroštev, določeno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Slovensko gospodarstvo nujno potrebuje takšen ukrep. Glede na to, da bo ukrep zaživel le ob podpori vseh držav članic, je sprejetje tega zakona nujno, zato vlada predlaga obravnavo v DZ po nujnem postopku. Vlada hkrati predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma za omenjeni zakon ni dopustno razpisati.


Informacija o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo

Vlada se je seznanila z informacijo o ustanovitvi in imenovanju Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.