Skoči do osrednje vsebine

Izjave državnih sekretarjev mag. Petra Ješovnika, Simona Zajca, Marjana Dolinška ter vladnega govorca Jelka Kacina

Glede aktualnega stanja v zvezi z epidemijo bolezni COVID-19 so na novinarski konferenci sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za finance mag. Peter Ješovnik, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek ter vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin.

Državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek.

Državni sekretar za področje izobraževanja in športa Marjan Dolinšek. | Avtor Daniel Novakovič, STA

1 / 3

Vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin, je v uvodu novinarske konference kot glavno odločitev z včerajšnje seje vlade izpostavil potrditev vračanja v šolske klopi. Tej temi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi celotna vlada posvečata 100-odstotno pozornost. Tudi danes se nadaljujejo pogovori in konkretne priprave, zlasti pri izvajalcih – o vsem tem bo ekipa ministrstva javnost podrobno seznanila jutri dopoldne, ko bo na novinarski konferenci nastopila tudi ministrica dr. Simona Kustec.

V nadaljevanju je mag. Peter Ješovnik, z Ministrstva za finance, predstavil poroštveno shemo za odložene obveznosti kreditojemalcev in poroštveno shemo za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu. Pri obeh Republika Slovenija prevzema poroštvo za kreditne obveznosti, ki bodo odložene ali na novo sklenjene do 31. decembra 2020. V primeru sheme za zagotavljanje dodatne likvidnosti višina poroštva znaša 70% za velika podjetja oz. 80% glavnice kredita za mikro, majhna in srednje velika podjetja, najvišji znesek glavnice kredita pa znaša 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019. V primeru sheme za odložene obveznosti kreditojemalcev pa znaša višina poroštva 25 % zneska odložene obveznosti oz. 50% v primeru fizičnih oseb in podjetij, katerim je bilo opravljanje dejavnosti zaradi epidemije začasno prepovedano.

Banke so do konca aprila prejele skoraj 23.000 vlog za odlog plačila kreditov. Skupen znesek odloženih plačil, za katera so bile podane vloge za odlog, znaša 267 milijonov evrov in se nanaša na odložene obveznosti obstoječih kreditov.

Številčno največji del vlog predstavlja prebivalstvo s 15.599 vlogami, za odlog plačila kreditnih obveznosti v višini cca. 33 milijonov evrov. Podjetja pa so vložila 6.628 vlog v skupni vrednosti odloženih plačil 234 milijonov evrov, največ segment malih in srednjih podjetij, ki je vložil preko 3.000 vlog v skupni vrednosti 114,6 milijonov evrov.

S sprejemom obeh uredb je izpolnjen še zadnji potrebni korak za operativno izvedbo poroštva v procesu sprejemanja protikriznih ukrepov iz prvih dveh zakonov, ki so sicer retroaktivni in veljajo za celotno obdobje od razglasitve epidemije. Ministrstvo za finance je že pred časom pozvalo banke, da lahko začnejo zagotavljati likvidnost gospodarstvu, saj bo državno poroštvo veljalo tudi za kredite, odobrene v zadnjih dveh mesecih.

Spremembe odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom je predstavil sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Izrazil je zadovoljstvo, da se po skoraj natanko dveh mesecih pomemben del omejevalnih ukrepov na področju trgovine in turizma znova sprošča. To je dobra novica za gospodarstvo in potrošnike.

Z 18. majem se znova odpirajo vrata vseh trgovin in storitev. Prav tako bodo tudi gostinci lahko stregli v notranjih prostorih, odpirajo pa se tudi kuhinje. V prodajalnah bodo po novem izenačeni vsi potrošniki, odpravljene bodo torej časovne omejitve za ranljive skupine (upokojence, nosečnice in invalide).

Še naprej pa ostaja prepovedano ponujanje storitev naslednjih izvajalcev:

  • nastanitvenih obratov nad 30 sob,
  • nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
  • wellness in fitness centrov,
  • bazenov in vodnih dejavnosti ter
  • diskotek in nočnih klubov.

Za večje nastanitve oziroma hotele, pa se zaključuje priprava navodil za delovanje v spremenjenih razmerah. V ospredju teh pravil bo varovanje zdravja, ki bo ponudnikom storitev omogočal delovanje in jih ne bo potiskal v še težji položaj, v katerem so že tako ali tako. Navodila pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pa je pri tem tesno sodeloval s turističnim gospodarstvom, tudi v okviru delovne skupine pod okriljem ministrstva. Smernice bodo javnosti predstavili v nekaj dneh.

V zaključku je sekretar Simon Zajc apeliral na vse državljane, da kupujemo domače proizvode in koristimo naše storitve. To je tudi naš največji prispevek za ohranitev delovnih mest in zagotavljanje našega skupnega standarda. Pozval je tudi ponudnike storitev kot so kmetje, proizvajalci hrane in drugih artiklov, da stopijo skupaj in gostom ponudijo lokalno pridelane proizvode. Napovedal je še, da na Ministrstvu za področje turizma, ki velja za najbolj ogroženo gospodarsko panogo, pripravljajo predlog ukrepa v obliki sklada za nepovratna sredstva za obratovalne stroške, s katerim želijo pomagati majhnim in srednjim podjetjem.

Kot zadnji je nastopil državni sekretar Marjan Dolinšek, ki je predstavil novelo Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti. Z njo bo s 23.5. odpravljena prepoved procesa športne vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Proces športne vadbe je dovoljen tudi vsem udeležencem v programu prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Vadba bo lahko za vse potekala tako v notranjih (v šolskih telovadnicah), kot zunanjih športnih objektih ter površinah za šport v naravi.

Hkrati pa bo od istega datuma naprej predvidoma dovoljeno tudi izvajanje športnih tekmovanj do vključno državne ravni v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Do sedaj je odlok omogočal tekmovanja samo za individualne športe.

NZS in NIJZ še nista oblikovala pravil, kako izvajati treninge in tekme v nogometni ligi. Se pa je sekretar zahvalil vsem športnikom za potrpežljivo spoštovanje pravil v kasu epidemije in jim zaželel ob začetku treningov, da bi v svojih športih bili čim bolj uspešni.