Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, Predlagatelj: minister za finance

2. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s časovnim omejevanjem nakupovanja vezanim na status upokojenca, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

4. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z izredno pomočjo v obliki mesečnega temeljnega dohodka, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

5. Predlog odgovora na vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d. o. o., ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    

6. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z začasnim zadržanjem izvrševanja proračuna za leto 2020, predlagatelj: minister za finance    Gradivo

7. Informacija glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, predlagatelj: minister za javno upravo    Gradivo

8. Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019 in izvajanje letalske obrambe pred točo v letih 2020 in 2021, predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano    Gradivo

9. Tretje poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za obdobje od 30. junija do 31. decembra 2019, Odzivno poročilo družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., ter predlog stališča k Tretjemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov, pristojnih za mladino 19. maja 2020, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport   

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za šolstvo 18. maja 2020, predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport  

12. Informacija o pripravah na predsedovanje Republike Slovenije Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo in Jadransko-jonski pobudi v obdobju od 1. junija 2020 do 31. maja 2021, predlagatelj: minister za zunanje zadeve    Gradivo

13. Predlog materialne pomoči Republiki Italiji za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, predlagatelj: minister za obrambo    Gradivo

14. Izhodišča za izredno virtualno srečanje predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude 15. maja 2020, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi obnovo državne ceste G1-2, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

17. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z delitvijo premoženja ob prekinitvi zunajzakonske zveze, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z najnižjo zavarovalno osnovo in minimalno plačo, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s Službo za lokalno samoupravo, Predlagatelj: minister za javno upravo

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s solidarnostnim dodatkom za enostarševske družine, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

21. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s podporo talentom, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

22. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izplačilom dodatka, Predlagatelj: minister za zdravje

23. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z varovanjem južne meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo skupine poslank in poslancev Poslanske skupine Socialnih demokratov za ukinitev prepovedi gibanja med občinami, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša za zamrznitev plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v času epidemije COVID-19 in namensko rabo zbranih premij za financiranje javnega zdravstva, Predlagatelj: minister za zdravje

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z imenovanjem direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z umikom aneksov za preklic pogodb med nevladnimi organizacijami in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje

28. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Predlagatelj: minister za javno upravo

31. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Ptuj, Predlagatelj: minister za zdravje

32. Predlog imenovanja in razrešitve člana Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

33. Predlog imenovanja članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

34. Predlog razrešitve in imenovanje članov Sveta zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

35. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja, Predlagatelj: direktor Urada za narodnosti

36. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

37. Predlog pooblastila za zastopanje Republike Slovenije v postopku po 258. členu Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ga je Evropska komisija sprožila proti Republiki Sloveniji zaradi kršitve nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke in dolžnosti lojalnega sodelovanja, Predlagatelj: generalni državni odvetnik

38. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja - poslovnega prostora v Ljubljani, na naslovu Gorazdova ulica 17, v lasti Univerze v Ljubljani, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

39. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja - stanovanja v Ljubljani, na naslovu Prijateljeva ulica 11, v lasti Univerze v Ljubljani, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport