Skoči do osrednje vsebine

Že vidni rezultati izvedenega hackathona »Mobilna aplikacija e-DAVKI«

Konec januarja 2020 je v okviru programa Partnerstvo za spremembe, ki je del projekta Inovativen.si, na pobudo Finančne uprave RS potekal hackathon »Mobilna aplikacija e-DAVKI«. Cilj le-tega je bilo na dogodku zbrati najboljše rešitve različnih izzivov, kot so zastopnikom podjetij omogočiti enostavno in hkrati še vedno dovolj varno registracijo v mobilno aplikacijo e-Davki, zagotovitev preglednih in koristnih funkcionalnosti aplikacije, spodbuditi zastopnike, da tudi sami sproti spremljajo davčne vsebine svojega podjetja in omogočiti lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in uveljavljanje pravic.

Rezultati so že vidni, saj je konec aprila zaživela nova funkcionalnost, in sicer lahko na mobilni aplikaciji e-Davki ali portalu e-Davki, v le nekaj minutah, preverite podatke o prevoženih kilometrih, vrednosti avtomobila, od katere je bil plačan davek na motorna vozila, morebitnih poškodbah vozila,…., če je bil vaš avto pripeljan iz tujine. Gre za pomembne informacije za potrošnike, ki nameravajo kupiti vozilo, ki ga je prodajalec pred tem pripeljal v Slovenijo iz tujine.

Katere podatke o vozilu lahko preverite?

Podatke o letu prve registracije vozila, o prevoženih kilometrih (ki jih je zavezanec prijavil davčnemu organu), davku na motorna vozila, vrednosti avtomobila, od katere je bil plačan davek in informacijo o morebitni poškodovanosti vozila.

Za katere avtomobile lahko preverite podatke?

Ta funkcionalnost omogoča vpogled v elektronsko evidenco motornih vozil, za katera je bil plačan davek ali je bila uveljavljena oprostitev plačila davka. V tej evidenci so samo vozila, za katera je bil DMV odmerjen in plačan po 30. 12. 2009 oziroma obračunan v mesečnih obračunih ali uveljavljena oprostitev plačila davka po tem datumu.

Davek na motorna vozila se po zakonu namreč odmerja za vozila, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Republike Slovenije.

Kako lahko pridobite podatke o vozilu iz tujine?

Z vpisom VIN številke v vnosno polje se zavezancu takoj izpišejo podatki o stanju vozila.

Predogled uporabniškega vmesnika aplikacije e-Davki

Predogled uporabniškega vmesnika aplikacije e-Davki