Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, Predlagatelj: minister za finance

3. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020, Predlagatelj: minister za finance

4. Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019 in izvajanje letalske obrambe pred točo v letih 2020 in 2021, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. Tretje poročilo Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper za obdobje od 30. junija do 31. decembra 2019, Odzivno poročilo družbe 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., ter predlog stališča k Tretjemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog odgovora Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s časovnim omejevanjem nakupovanja vezanim na status upokojenca, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki javnega zavoda Slovenska akreditacija iz leta 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

III. ZADEVE EU

8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kmetijstvo in ribištvo 13. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 43. videokonferenčnem sestanku Odbora za evropski statistični sistem 13. in 14. maja 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: generalni direktor Statističnega urada RS

10. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za energijo 28. aprila 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

11. Informacija o pripravah na predsedovanje Republike Slovenije Strategiji EU za jadransko-jonsko regijo in Jadransko-jonski pobudi v obdobju od 1. junija 2020 do 31. maja 2021, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi obnovo državne ceste G1-2, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

13. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s podporo talentom, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

14. Predlog odgovora na vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d. o. o. ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji, Predlagateljica: ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano