Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 7. dopisne seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zdravje

2. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Informacija glede solidarnostne pomoči po četrti alineji 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, Predlagatelj: minister za javno upravo

4. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z izredno pomočjo v obliki mesečnega temeljnega dohodka, Predlagatelj: minister za finance

5. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti in trajanja projekta 3130-18-0007 Ureditev prostorov v stavbi Linhartova 13 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za javno upravo

6. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije (UKOM),(DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v zadevi C-25/20 ALPINE BAU (predložitveno sodišče: Višje sodišče v Ljubljani - Slovenija), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za pravosodje

10. Izhodišča za izredno virtualno srečanje predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude 15. maja 2020, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

11. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z delitvijo premoženja ob prekinitvi zunajzakonske zveze, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z najnižjo zavarovalno osnovo in minimalno plačo, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s Službo za lokalno samoupravo, Predlagatelj: minister za javno upravo

14. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s solidarnostnim dodatkom za enostarševske družine, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

15. Predlog odgovora na poslansko pobudo skupine poslank in poslancev Poslanske skupine Socialnih demokratov za ukinitev prepovedi gibanja med občinami, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

16. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z varovanjem južne meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Mihe Kordiša za zamrznitev plačevanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v času epidemije COVID-19 in namensko rabo zbranih premij za financiranje javnega zdravstva, Predlagatelj: minister za zdravje

18. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z izplačilom dodatka, Predlagatelj: minister za zdravje

19. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z umikom aneksov za preklic pogodb med nevladnimi organizacijami in Uradom vlade za komuniciranje, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za komuniciranje

20. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Predlagatelj: minister za javno upravo